Planeringsdag på Familjecentralen

I torsdags var jag inbjuden att berätta lite om natur och hälsa på familjecentralen Hasselkärnan i Stenungsund. Hit kommer föräldrar och barn för att vara med på Öppna förskolans verksamhet, gå på hälokontroller hos BVC eller träffa en kurator anställd av socialtjänsten om man behöver prata om sin situation eller föräldraskap. Hasselkärnans personal önskade få veta mer om hur de skulle kunna använda natur som ett sätt att förebygga stress men också för att få idéer om hur de skulle kunna motivera föräldrar att använda den gröna miljön mer.

Det blev ett spännande utbyte där vi fick ta del av olika perspektiv utifrån de olika professionerna och i alla fall jag gick hem med många nya tankar och kunskaper. En intressant nyhet jag tar med mig därifrån var att Förlossningen på Östra Sjukhuset i Göteborg just nu är en del av ett forskningsprojekt som sätter fokus på miljön i vårdrummet. De blivande föräldrarna kan välja olika faktorer i den omgivande miljön som tex att få en fond av naturscenarier på väggarna med vattenfall, porlande vatten eller annan musik, passande ljussättning. Så spännande!

Eftersom familjecentralen ligger i ett område med mycket grönt runt om och mellan husen så har pedagogerna på Öppna förskolan många projekt på gång och startar upp ett par odlingslådor precis utanför fönstret. Fröna ska snart i jorden och det blir ett sätt att på ett lekfullt sätt knyta ihop utemiljön med verksamheten där de kan nå både föräldrarna och barnen. Perfekt!

Tack för att jag fick komma till er och berätta om de teorier och den forskning som ligger bakom det som vi alla redan vet; att det finns ett samspel mellan naturen och människan sedan lång tid tillbaka och som påverkar oss medvetet och omedvetet än idag.