Bildgalleri från studiebesök

Den 25 oktober 2018 ordnade jag en konferens på temat Familjebehandling i grön miljö med stöd av pengar från Centralförbundet för socialt arbete som ska verka för metodutveckling inom socialt arbete.

Vi var 15 deltagare som träffades vid en heldagskonferens. Deltagarna kom från olika delar av den sociala sektorn; socialsekreterare, familjebehandlare, socialpedagoger, specialpedagog, enhetschef, folkhälsosamordnare, projektledare.

Eftersom området kring socialt förändringsarbete och natur till största del är outforskat blev dagen full av diskussioner och idéer för utveckling. Deltagarnas engagemang för frågeställningarna var otroligt inspirerande och föder en önskan om fler möten.

På eftermiddagen fick vi prova på avslappningsövningar i skogen. Om du inte provat- varför inte krama ett träd? Träd avger stimulerande ämnen som ger oss en måbra-känsla. Famna ett träd som har rötterna stadigt på jorden…

Inspirationsdagen den 15 september på Botaniska trädgården i Göteborg för fem handledare, innehöll bland annat ett besök på Gröna rehab. Denna verksamhet vänder sig till anställda inom regionen som drabbats av utmattning och stress. Miljön både inne och ute är anpassad efter Alnarps-modellen för att ge förutsättningar för deltagarna att återhämta sina krafter. Promenader är ett viktigt inslag i deras verksamhet och eftersom naturreservatet Änggårdsberget ligger alldeles intill så erbjuds många naturpromenader där det ofta ingår någon form av matlagning över öppen eld. På Gröna Rehab arbetar man i tvärprofessionella team där flera olika yrkesgrupper medverkar. Läs gärna mer på deras hemsida.

 

 

Det finns många platser runt om oss som ger oss upplevelser, känslor och tankar. Ibland behöver inte ett studiebesök vara så långt iväg. Försök bli medveten om hur du påverkas av miljöer som du kanske passerar dagligdags.  I kursen Trädgård i vård och omsorg lär vi oss mer om hur vi läser av platser och hur vi faktiskt reagerar instinktiv på vissa element i miljön. Vissa miljöer signalerar lugn och trygghet medan andra ökar vår stress. Spännande!

 

En elevgrupp från Trädgård i vården- kursen på besök i Botaniska trädgården i Göteborg. Här går vi Hälsans stig som innebär att man genom att lyssna på en audioguide får förslag på olika stopp längs vägen där man kan göra en avslappningsövning via guiden

Blunda och känn dofterna i kryddträdgården!

Studiebesök på Grön Rehab Dalsland AB och Annika Jonasson som 2014 startade eget företag och som idag tar emot personer med långvarig psykisk ohälsa för arbetsträning. Annika har en bakgrund som psykiatrisjuksköterska och har sin verksamhet på familjens gård. Gården är certifierad Grön Arena-gård (LRF). Ett spännande möte med en mycket kunnig och klok entreprenör.

Annika Jonasson med extra klappvänlig ko. Många deltagare mår bra av att klappa den tålmodiga, varma och faktiskt mycket empatiska kon.

 

Den sociala minigrisen Adam på Grön rehab Dalsland AB hälsar välkommen

I Stenungsund fanns tidigare ett socialt företag Växtkraft. Deras verksamhet inriktades i huvudsak till personer i behov av arbetsträning. Tyvärr lades företaget ner 2016 men Stenungsunds kommun är nu i full gång med att återuppta någon form av social verksamhet på Jordhammar som är en före detta handelsträdgård med många växthus och andra lokaler. Nedan ser ni bilder när verksamheten var i full gång.

Oasen kallades en ombonad plats i ett av växthusen och var till för återhämtning

 

Inne i ett av de fem växthus som företaget förfogar över.

Under ett besök på Orust Blommor fick vi mycket inspiration av trädgårdsmästaren Inga som planerade inför att öppna ett Sinnenas trädgård intill sin handelsträdgård.

 

Inga på Orust Blommor visar runt i växthusen men framförallt inspirerar hon oss när hon berättar om sina planer att skapa ett Sinnenas trädgård för alla.