Utbildningar och kurser

Behovsanpassade utbildningar med möjlighet till flexibelt upplägg

Kunskapsområdet kring miljöpsykologi och hur vår gröna miljö påverkar oss både fysiskt och psykiskt är stort men relativt nytt vad gäller forskningsresultat. Vår utemiljö kan ha olika betydelse beroende på vem vi är och var vi befinner oss i livet. Grupper kan ha behov av olika utformning av utemiljön, exempelvis barn på en skolgård, äldre som bor på särskilt boende eller människor som drabbats av kris eller andra svårigheter.

Med tanke på ovanstående tycker jag att det är viktigt att anpassa kursinnehåll efter era önskemål och behov.

Kurserna riktar sig huvudsakligen till personer som arbetar i  eller studerar till,  någon form av människovårdande yrke. Jag känner det är viktigt med den användbarhet som kursen kan ge deltagarna i det dagliga arbete – både för egen skull men framför allt för de man arbetar med. Den gröna omgivning kan på så många sätt bidra till ökad livskvalité och som ett stöd vid återhämtning från ohälsa om man bara kan se och ta tillvara möjligheterna.

Naturligtvis är det fullt möjligt att skapa ett kursinnehåll som främst syftar till att ge dig som kursdeltagare kunskaper om hur natur och trädgård påverkar den egna hälsan och livskvalitén. Naturen kan för många vara en plats för daglig återhämtning och inte minst den naturnära promenaden är av många uppskattad som ett enkelt sätt att få nya krafter. Läs gärna mer om alla de hälsofrämjande effekter man får av att promenera i natur  via länken  Naturpromenadens betydelse.

Det behövs inga förkunskaper för att delta i kurserna jag erbjuder. Jag kommer att presentera de teorier som dagens forskning bygger på och som kan hjälpa oss förstå varför och på vilket sätt vi påverkas av att vistas i natur. Önskvärt är att få med några studiebesök hos verksamheter i närområdet där man kan få möjlighet att prata med inspirerande eldsjälar som redan arbetar med grön omsorg-/grön rehabilitering/trädgårdsterapi.  Det blir ofta ett bra tillfälle för att börja fundera på hur man kan överföra idéer till den egna verksamheten.

I de kurser jag erbjuder är naturens påverkan i förgrunden men även djur och kultur påverkar människans hälsa på så många sätt och det känns naturligt att beröra även dessa om så önskas.

Sammanfattningsvis är innehåll och upplägg något som vi diskuterar fram tillsammans och kan handla om  allt från en enda inspirationsdag till en kompetenshöjande kurs.  Läs gärna under rubriken Om mig så får du en mer omfattande presentation kring mig och mina utbildningar, erfarenheter och mitt dagliga arbete.