Om mig

Jag heter Kristina Levén och bor med min familj i Stenungsund på västkusten. Och trots att det var många år sedan jag flyttade hit från Lund så har jag kvar min skånska dialekt. I maj när magnolian står i blom och rapsfälten doftar bedövande då tar jag varje år en resa söderut.

Jag startade 2015 företaget Gröna utbildningar för att få möjlighet att  sprida kunskaperna om hur vistelse i gröna miljöer kan påverka vår hälsa. Vår gröna miljö har en vetenskapligt bevisad positiv  inverkan på oss människor och man kan lära sig utnyttja denna naturkraft för att främja hälsa både för sin egen skull men också i arbete med människor. Min idé med Gröna utbildningar var att erbjuda anpassade och flexibla kurser för verksamheter inom kommun och region men också för privatpersoner som önskade sig kompetensutveckling.

Idag arbetar jag deltid med företaget och har i många år kombinerat anställning med uppdrag i Gröna utbildningar. Det har dock i flera av mina anställningar funnits möjlighet för mig att utveckla olika projekt där mina kunskaper från SLU kommit till nytta. Dessa små och stora projekt beskriver jag under rubriken Mina projekt.

Här följer en kort resumé om mig och mina erfarenheter med fokus på arbete och utbildning: 1995 blev jag färdig socionom i Lund och arbetade sedan inom socialtjänsten i Malmö under ett antal år. Därefter flyttade jag till Göteborg för att läsa två år på Pedagogiska institutionen med sikte på att bli yrkeslärare; inriktning social omsorg.  Mellan 2000-2016 arbetade jag i Orust kommun där jag undervisade vuxna inom vård- och omsorgsutbildningen. Därefter vände jag tillbaka till socialt arbete och började arbeta som familjebehandlare i Stenungsunds kommun.  Under de senaste åren har jag arbetat deltid för att ha möjlighet att utveckla mitt företag Gröna utbildningar som jag startade 2015. Jag hade länge haft en önskan om att kunna erbjuda verksamma inom vård och omsorg en utbildning utifrån deras behov och önskemål. Egentligen började dessa tankar gro redan 2009 då jag anmälde jag mig till magisterutbildningen Natur Hälsa Trädgård vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Huvudämnet var miljöpsykologi och jag fick lära mig om hur och varför och på vilket sätt människan reagerar på sin miljö. Under utbildningen började jag fundera på hur jag skulle kunna hjälpa till att sprida kunskaperna kring hur viktig utemiljön kan vara och vilken betydelse den kan ha för vår hälsa. Mina erfarenheter från undervisningen som yrkeslärare tillsammans med mina nya kunskaper från SLU gjorde att jag kände att det fanns ett behov och en möjlighet att förmedla denna kunskap till framförallt vård- och omsorgspersonal men även generellt då den psykiska ohälsan ökar i alla samhällsgrupper. Jag bestämde mig för att utforma kursen Trädgård i vården som fram till 2011 var en ordinarie kurs i gymnasieskolan. Därefter har kursen haft formen av en orienteringskurs och även uppdragsutbildning. Vid kursutvärderingarna har kursen fått väldigt gott betyg av deltagarna. Flera deltagare har på frågan om hen skulle rekommendera andra att läsa Trädgård i vården svarat att  ”den här kursen borde alla få gå som arbetar inom vård och omsorgssektorn”.

Hösten 2016 blev jag så äntligen färdig med mitt magisterarbete som ni kan läsa i sin helhet via länken Naturpromenadens betydelse. Om ni som läser skulle ha möjlighet att studera så rekommenderar jag varmt kurserna inom trädgårdsterapi och miljöpsykologi som ges vid SLU Alnarp! Otroligt inspirerande och ger nya sätt att se på människan och hennes behov av att vistas i naturmiljöer. Naturen är en enorm källa och resurs för återhämtning och rehabilitering – vi måste hitta vägar till att göra den tillgänglig för alla och särskilt då för de som kanske behöver det mest.  I Alnarp finns en rehabiliteringsträdgård som används för människor med olika stressrelaterade sjukdomstillstånd och i trädgården bedrivs forskning vars resultat publiceras löpande på SLU:s hemsida. Det är mycket glädjande att utemiljöns betydelse så ofta idag faktiskt uppmärksammas både i TV, radio och tidningar.

För att få möjlighet att skapa kurser efter kundernas egna mål och idéer har jag alltså nu startat eget företag ”Gröna utbildningar”.

Jag blir jätteglad om du blir intresserad av ovanstående och jag hoppas att du hör av dig om du vill veta mer. Det finns stora möjligheter att utforma kursinnehåll eller utbildning efter just era behov!