Kommentarer från kursdeltagare

Deltagarnas kommentarer efter kursen Trädgård i vården (hösten2015):

Vilken ny kunskap tycker du att du fått med dig efter att du nu har fördjupat dig i kursen Trädgård i vården?

Elev 1:

Jag har fått ny kunskap om att det verkligen är vetenskapligt bevisat med vilka positiva effekter naturen har på oss människor. Att man med ganska små medel kan göra ganska stora skillnader för känslan av att komma nära naturen. Det finns många som skulle vilja satsa mer på det här och att det kan vara svårt att övertyga de som styr om hur viktiga bitar detta är. Men många verkar engagerade och jag tror definitivt att detta kommer bli mer och mer vanligt i framtiden. På samma sätt som fler och fler verkligen känner ett rent behov av att ”vårda” sitt inre. Te x genom mindfullness och liknande. Detta hänger ju mycket ihop. Jag tror att framtiden är att fokusera mer på helheten både i hela världen och hos varje människa. Man vill nog ha reda på mer orsaker till symtom och inte bara fokusera på kortsiktiga lösningar såsom mediciner. Man vill må bra hela tiden på ett sunt sätt.
Jag har fått kunskap om vilka stora skillnader det kan göra för människor att bli rehabiliterade genom grön rehabilitering. Konkreta exempel på hur man kan rehabilitera och att det finns många ställen som arbetar med detta på olika sätt. Att det är forskat och forskas en hel del på ämnet. Och att det har funnits med länge i historien om att vi mår bra av att vara i nära kontakt med naturen. Den har gett mig nya infallsvinklar om hur mycket och på vilka sätt man kan ta hjälp av naturen, trädgården för att rehabilitera personer. På många sätt både psykiskt och fysiskt. Och för stora målgrupper.

Elev 2:  Absolut resultaten av den forskning som bedrivs i ämnet. Professorerna Kaplan och Ulrich teorier om restorativa upplevelser, betydelsen av att uppleva naturen för att kunna återhämta sig från utmattning och att det också spelar roll hur trädgården är utformad – healing gardens.Intressant är även att människan har två typer av uppmärksamhet, den riktade och den spontana och teorin om att vi behöver mer av den spontana upplevelsen – som finns i den kravlösa naturen för att få ny psykisk energi och återhämta oss från all riktad uppmärksamhet.

Elev 3:Att man behöver olika ställen i trädgården /altanen för olika tillfrisknandet. Olika behov blev tydligare med denna kursen. Och att att få beskrivet om att olika växter/odlingar kan orsaka ångest istället som jag trodde bara friskhet. 

Elev 4:Jag har fått mer förståelse om hur man ska jobba i vården för att dom äldre ska må bättre.Också att hur länge vi faktiskt har haft kunskapen om rehabilitering i natur fast inte anamat den så mycket som vi borde ha gjort.

På vilket sätt har kursboken Tänkvärda trädgårdar påverkat dig?

Elev 1:

De tar upp att personer som har svårt att röra sig eller behöver sjukgymnastik som kanske inte är så motiverade till detta alltid, men i en trädgård helt glömmer av att de rör sig och automatiskt gör sin träning. Detta är ju hur bra som helst. Man har ju många gånger upplevt svårigheter i att motivera personer då de ofta inte alls förstår syftet alls med olika slags träningar. Men det är ju perfekt att fundera ut hur man kan få in rörelserna automatiskt tex i en trädgård.

Det är fint att läsa om hur ungdomar och andra utsatta med psykiska problem får hjälp tack vare möjligheten till vistelse i naturen. Och som beskrevs i boken om hur ungdomars självförtroende växte då det hade lyckats ta hand om och vårda en tomatplanta. Detta är viktigt tror jag. I ett större sammanhang, att man lär sig ta hand om och vårda (sköta om) för detta kan man ha stor nytta av i sitt liv med sina mänskliga kontakter sedan också.

Det berättas även om ett fängelse i boken där de intagna fått ta hand om en trädgård under sin tid i fängelset som haft väldigt positivt resultat på återfallsfrekvenserna. Det är ju helt fantastiskt, en sådan enkel grej som kan betyda så mycket för en enskilds person hela liv och även samhället i fråga om kostnader vid fortsatt brottslighet. Jag tror absolut kontakten med naturen påverkar dig som människa till ett mer empatiskt sätt. Många har idag tappat kontakten med naturen och man har även tappat kontakten med sina känslor man känner inte ens efter. Genom att vara i naturen, i stunden, uppleva det man ser och gör gör att man får man mer kontakt med sitt inre. Och gör bättre val för en själv. Som te x sluta med kriminalitet.

I stycket om trädgårdsterapins historia blir det så tydligt att vi på senare år tappade kontakten med naturen och dess läkande förmåga genom att lita stort på läkemedelsbranchen. Det känns sorgligt att det blev så och det är mäktiga företag inblandade som vill få oss att äta tabletter. Få oss att känna oss sjuka och dämpa ett symtom utan att ta reda på grundorsakerna alltid. Det ska vara så självklart att ta en tablett mot en det ena en det andra. Vi bör nog fundera mer på varför vi har symtomen och ta tag i dem innan vi blir riktigt sjuka. Framförallt stressrelaterade sjukdomar tänker jag på. Vi måste sakta ner och sluta stressa. Stressen gör oss sjuka. Vi behöver hitta kontakten med naturen och lugnet tror jag!

 

Elev 2:

Jag har blivit än mer övertygad om vikten av att vistas i naturen och dess helande kraft.
Alla människor borde få den här kunskapen för att förstå vikten av psykisk återhämtning.
Hur många är det inte som ofta drabbas av hjärnkaos och inte vet hur man kan återhämta sig. Ledighet är för många besök i shoppingcenter med mycket ljud och konstgjorda miljöer eller aktiviteter där man ska prestera.

Elev 3:

Hela boken har ju gett mig många nya tankar och intryck. Det som påverkat mig mest och imponerat är att långt långt tillbaka arbetade dom med grön rehab och det som är på ett sätt skrämmande är att man inte bara fortsatt med det utan lägger tex. Sjukhus och äldreboenden mitt i betongen utan en ända grön plätt någonstans. Vad har man då lyssnat å lärt sig efter alla dessa år?

Tänk den dagen då det finns HEALING GARDENS som vi kan besöka regelbundet och bara vara….hisnande härliga tanke!

Boken har påverkat mig till att lära mer i ämnet.
Konkreta delar är ex.vis forskarnas framsteg, se fråga 1.

Elev 4:

Kapitlet med Fritz Neuhauser och hur han ändrade äldrevården Wien. Med trädgårdarna och samarbetet med ett naturbruksgymnasie. Tycker jag man ska ta efter överallt.

På vilket sätt kommer du att använda dina nya kunskaper du fått i kursen Trädgård i vården?

Jag kommer att prata om den här kursen och har redan gjort på ett inspirerande sätt. Bara att det finns kurser i det här, gör att fler upplever grön rehabilitering som mer seriöst tror och har jag märkt. Många vet inte om dessa alternativ men alla jag pratat med är intresserade och tycker det är bra. Jag kommer försöka påverka människor i min omgivning både privat och på arbestplatser till att verkligen känna efter vilken inverkan naturen har på oss. Jag har själv fyllt huset med gröna växter sen jag började kursen och kommer ta med växter till platser som behöver. Te x arbetsplatser. Jag håller på att föröka mina egna enkla, syregivande växter hemma och tänker att det är ett billigt sätt att sprida lite grönska runt sig 🙂 Jag kommer förhoppningsvis genom att jag pratar om detta hitta andra som också har ett intresse och kan jobba vidare på olika sätt tillsammans. Jag kommer försöka få in naturen på fler sätt i mitt yrke och visa mina böcker där jag arbetar för att inspirera mina arbetskamrater. Jag tror man behöver vara flera som tycker det är viktigt för att kunna hålla liv i det. Jag har tankar om planteringar och odlingar på olika ställen jag arbetar på och kan förhoppningsvis få igång något odlingsprojekt till våren! Jag tänker att man får tänka positivt och ge lite extra energi på en arbetsplats för att få till sådant men det kan det ju absolut vara värt då det kan ge ny energi både till sig själv, sina arbetskamrater och brukarna. Alla vinner på det! 

Elev 2:

I mitt arbete i hemtjänsten kommer jag att än mer försöka påverka så att våra brukare får utökad tid för att vistas ute eller annan grön syssla som att t.ex plantera om krukväxter…

Boken Tänkvärda Trädgårdar ska jag lägga i lunchrummet och tjata om hur bra den är…

Ska hålla ögonen öppna för ev annat arbete där trädgård i vården finns med som beskrivs i boken.

Elev 3:

Att tänka mer på hur vi ordnar altanen på arbetsplatsen. Hur viktigt det är att dela av för vila och arbete. Och fortsätta ta in natur till våra boenden när dom inte kan komma ut.

Elev 4:

Jag kommer sprida dom vidare, plus att det har öppnat ögonen för hur mycket man kan göra inom vården och natur. Har fått mig att fundera på egen verksamhet i framtiden.

  

Skulle du rekommendera andra att läsa den här kursen?

Elev 1:

Absolut och det har jag redan gjort! Kommer det att bli fler kurser vet jag många som är intresserade. Det skulle nog vara bra att skicka ut mail eller information till arbetsplatser om att kursen finns. Många har aldrig hört talas om kursen men skulle gärna gå den. Speciellt då det är ett bra upplägg med distans och några träffar på intressanta platser. Det har verkligen varit en givande kurs och det har varit ett kul sätt att läsa kursen på. Inspirerande lärare och roligt att träffa andra med liknande intresse! Skulle vara kul att fördjupa sig ännu mer inom detta och det här är verkligen något jag kan tänka mig att jobba inom framöver. Känns som jag hittat just den delen inom mitt yrke som skulle kännas så rätt för mig att jobba inom. Det är bitar jag kan sakna, helhetstänket om människan i ”samklang” med naturen. Från båda håll så att säga. Naturen behöver att vi är mer naturnära och tar mer hänsyn till naturen genom vad vi äter och släpper ut. Och människan behöver naturen för att kunna må bra och vara närvarande och på så sätt automatiskt tar man säkert mer ansvar för naturen. Det går ihop och ingen förlorar på det! 🙂

Elev 2:

JA, ABSOLUT!

Elev 3:

Ja absolut all kunskap är nyttig och att man lär sig nya saker gör att man själv mår bättre, utvecklas. 

Elev 4:

Jag skulle rekommendera alla inom vården att läsa denna kurs läkare till patienter.