Den 25 oktober 2018 ordnade jag en konferens på temat Familjebehandling i grön miljö med stöd av pengar från Centralförbundet för socialt arbete som ska verka för metodutveckling inom socialt arbete.

Vi var 15 deltagare som träffades vid en heldagskonferens. Deltagarna kom från olika delar av den sociala sektorn;  socialsekreterare, familjebehandlare, socialpedagoger, specialpedagog, enhetschef, folkhälsosamordnare, projektledare.

Eftersom området kring socialt förändringsarbete och natur till största del är outforskat blev dagen full av diskussioner och idéer för utveckling. Deltagarnas engagemang för frågeställningarna var otroligt inspirerande och föder en önskan om fler möten.

På eftermiddagen fick vi prova på avslappningsövningar i skogen. Varför inte krama ett träd? Det ger en känsla av att vara i

Krama ett träd och känn lugnet

en stabil famn. Tyckte jag i alla fall….